Brief

Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie w firmie Condictor do opracowania i przygotowania oferty.

Prosimy o wypełnienie szczegółowej ankiety dotyczącej strony www, którą mamy dla Państwa stworzyć. Im więcej informacji nam Państwo przekażą za pomocą poniższego formularza tym dokładniej będziemy mogli przygotować ofertę, a potem zrealizować serwis www. Wypełnienie dokumentu służy jedynie w celu przygotowania oferty.

Jeśli niektóre pola są dla Państwa niezrozumiałe, prosimy pozostawić je niewypełnione.

 Pamiętaj!
Wypełnienie i przesłanie ankiety/briefu do niczego Ciebie nie zobowiązuje.

Wypełnienie dokumentu służy jedynie w celu przygotowania oferty.