Czym się zajmujemy?

Condictor to kreatywny zespół w pełni przygotowany do przekształcania firm i tworzenia kultowych marek. Poza marketingiem i komunikacją, pomagamy firmom rozwijać się i wzrastać w cyfrowej rzeczywistości.

Doświadcze(a)nie w projektowaniu

Dostarczamy eleganckie i intuicyjne aplikacje, których interfejs projektujemy skupiając się na celach użytkownika końcowego. To skupienie zaczyna się w wczesnej fazie planowania i towarzyszy nam przez wszystkie etapy projektowania, wdrażania, testowania i optymalizacji - bo projektowanie nie jest tylko etapem, ono jest tym wszystkim co robimy!

Nastawieni na stały rozwój

Cyfrowa innowacyjność to mieszanka umiejętności i doświadczenia. Pracujemy nad skrajnymi pomysłami, co jest możliwe poprzez zachęcanie do twórczego myślenia i otwartego dialogu między działami projektowania i programowania.

Sztuka i animacja

Tworzymy cyfrowe dzieła z charakterem i urokiem. Zwracamy szczególną uwagę do detali oraz emocjonalnej reakcji jaką wywołuje nasza praca u konsumenta końcowego.

Technologia

Technologia leży u podstaw wszystkiego, co robimy. To ważna część naszego procesu projektowania, umożliwiająca szybkie przejście od koncepcji do opracowania prototypów i pozwala nam dostarczać innowacyjnych rozwiązań różnych problemów biznesowych.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się dzięki wybraniu odpowiednich ludzi z narzędziami i umiejętnościami gotowymi do wykonania zadania.

 

Zobacz co robimy 

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie stron internetowych


Prze­my­ślana strona WWW pozwoli Two­jej fir­mie dotrzeć do sze­ro­kiego grona klien­tów i w ory­gi­nalny spo­sób przed­sta­wić swoja ofertę, co prze­łoży się na realne zyski. Z myślą o Twoim suk­ce­sie, two­rzymy strony naj­wyż­szej jako­ści, podą­ża­jąc za nowo­cze­snymi tren­dami.

Tworzenie sklepów internetowych

Tworzenie sklepów internetowych


Współpracujemy z naszymi klientami w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań sprzedaży.
Rozumiemy architekturę informacji, oferujemy profesjonalizm, umiejętności i doświadczenie w marketingu cyfrowym.

Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne


Nasze projekty są zawsze unikatowe: informują, robią wrażenie, zaskakują a przede wszystkim przyciągają uwagę Twoich odbiorców. Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od projektów z zakresu identyfikacji wizualnej po wizytówki i broszury.

Budujemy i rozwijamy 12
Budujemy i rozwijamy 11
Budujemy i rozwijamy 10
Budujemy i rozwijamy 9
Budujemy i rozwijamy 13
Budujemy i rozwijamy 14
Budujemy i rozwijamy 15
Budujemy i rozwijamy 16