21 sierpnia 2017

Czym jest Badanie rynku?

Badanie rynku – co to jest?

Badanie rynku to całość systematycznych działań mających na celu zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesach zachodzących na rynku. Badanie rynku pozwala określić podstawowe mechanizmy rynkowe takie jak popyt, podaż, ceny, a także zachowania konsumentów i działania konkurencji.

Badanie rynku jest w dzisiejszych czasach podstawą udanego biznesu, przeprowadzane analizy pomagają przedsiębiorcy podejmować słuszne decyzje, inwestować tylko w projekty z potencjałem i dostosowywać strategię marketingową do aktualnych wymagań rynku. Ponadto, w dobie walki o jak największą ilość klientów, wykorzystanie badań rynku pozwoli przedsiębiorstwu sprawnie funkcjonować i może dać istotną przewagę nad konkurencją.

Czym jest Badanie rynku?

Podział badań rynku

Ze względu na cel przeprowadzania, badania rynku można podzielić na:

 • Badania eksploracyjne – mające na celu zrozumienie istoty danego problemu, np. zachowań, potrzeb czy wzorców konsumpcji,
 • Badania cenowe – określające elastyczność cenową i optymalną cenę,
 • Badania testowe – służą testowaniu np. nowych produktów lub usług,
 • Badania marki – mające na celu określenie rozpoznawalności i wizerunku marki,
 • Panele gospodarstw domowych – badające zmiany w konsumpcji,
 • Badania satysfakcji klientów.
Czym jest Badanie rynku? 4

W zależności od analizowanych danych, możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynku:

1. Badania pierwotne – bazują na danych pozyskanych na potrzeby konkretnego badania, można samemu zebrać informacje lub zlecić to zewnętrznej firmie, w obu przypadkach mamy pełną kontrolę nad całym procesem pozyskiwania danych. Do najbardziej popularnych metod badań pierwotnych należą:

 • ankiety – przeprowadzane przez telefon, osobiście lub online, tematy pytań oraz jak szczegółowe są zależy tylko od nas i naszych potrzeb,
 • pogłębione wywiady – dają możliwość dopytywania w celu uzyskania dokładniejszej i satysfakcjonującej odpowiedzi,
 • grupy badawcze – polegają na dyskusji grupy osób, prowadzonej odpowiednio przez moderatora,
 • obserwacja – to długotrwała i żmudna metoda ale pozwala na zebranie obiektywnych informacji na temat rzeczywistych odczuć klientów w reakcji na dany produkt.

2. Badania wtórne – to badania które opierają się na danych zebranych wcześniej , które są ogólnodostępne, opublikowane w gazetach, magazynach lub online. Wadą tej metody jest to, że każdy może korzystać z tych samych informacji, mogą być nieaktualne, oraz nie mamy żadnego wpływu na proces zbierania danych. Jednakże to jeden z prostszych i najtańszych sposobów, by określić trendy aktualnie panujące na rynku, czy prognozy zmian. Przykłady badań wtórnych:

 • raporty finansowe,
 • badania prowadzone przez GUS lub agencje badań rynkowych,
 • publikacje w magazynach i czasopismach.
Czym jest Badanie rynku? 5

W zależności od sposobu pozyskiwania danych, badania rynku mogą być:

1. Jakościowe – pomagają one w dokładnym zrozumieniu przyczyn pewnych zachowań, na przykład co ludzie myślą na dany temat, dlaczego i w jaki sposób podejmują konkretne decyzję. Badania jakościowe są przeprowadzane na małej liczbie osób ale dzięki nim można dogłębnie przeanalizować dane zjawisko. Najlepszym źródłem danych jakościowych są wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne, grupy kreatywne.

2. Ilościowe – mają na celu liczbowe lub procentowe ustalenie skali pewnych zjawisk oraz tendencji panujących na rynku. Nie opierają się, jak badania jakościowe na opiniach, lecz na liczbach. Badania ilościowe przeprowadzane są na podstawie ankiet, w których zwykle podane są odpowiedzi do wyboru, lub skala odczuć.