Portfolio.

Zobacz zrealizowane przez nas projekty

Wszystkie
  • Wszystkie
  • Projektowanie Graficzne
  • Sklepy Internetowe
  • Strony Internetowe
Strona internetowa muzeum Dwory Karwacjanów 4

Strona internetowa muzeum Dwory Karwacjanów

Celem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów z wielu dziedzin takich jak historia, sztuka, architektura, czy działalność naukowa, edukacyjna bądź kulturalna.

Zobacz więcej
Logotyp Biznes Studio

Logotyp Biznes Studio

Projekt graficzny logotypu biura rachunkowego Biznes Studio.

Zobacz więcej
Projektowanie graficzne - Logotyp Treko 1

Projektowanie graficzne – Logotyp Treko

Projekt graficzny logotypu hurtowni szkła Treko z Rzeszowa. Wykonany został w ramach usługi stworzenia strony internetowej.

Zobacz więcej
Strona internetowa Na Przysłupiu 2

Strona internetowa Na Przysłupiu

Gospodarstwo Agroturystyczne

Zobacz więcej
Strona www Dom na Łąkach 2

Strona www Dom na Łąkach

Gospodarstwo Agroturystyczne Dom na Łąkach

Zobacz więcej
Projekt logo Zaginione Smaki 1

Projekt logo Zaginione Smaki

Pro­jekt lo­go­ty­pu na pod­sta­wie, któ­re­go zo­sta­ła wy­ko­na­na re­kla­ma wi­zu­al­na w po­sta­ci ka­se­to­nu świetl­ne­go i wy­dru­ku na­kle­jo­ne­go na szy­bie lo­ka­lu.

Zobacz więcej
Plakat i Katalog Lalka

Plakat i Katalog Lalka

Projekt graficzny plakatu dla Józefiny Piotrowskiej. Wykonano zdjęcia i opracowano szatę graficzną.

Zobacz więcej
Projekt reklamy i wizytówek Studio Tiffi 1

Projekt reklamy i wizytówek Studio Tiffi

Pro­jekt wi­zy­tó­wki i li­ter prze­strzen­nych mo­co­wa­nych na zadrukowywanym panelu z ple­xi bez­barw­nej.

Zobacz więcej
Projekt logo Sfinks

Projekt logo Sfinks

Projekt graficzny logotypu. Odświeżenie i modyfikacja.

Zobacz więcej
Witryna Sokolskie Chaty 3

Witryna Sokolskie Chaty

Witryna Domków Wypoczynkowych So­kol­skie Cha­ty jest wizytówką domków po­ło­żo­nych w spo­koj­nej i ma­low­ni­czej oko­li­cy Be­ski­du Ni­skie­go. Miejsce idealne na relaks i odprężenie w bez­po­śred­nim są­siedz­twie natury.

Zobacz więcej

Nie trać swojego czasu! Napisz do nas!