Wiedza.

Wiedzy nigdy za wiele, dlatego, dzielimy się naszymi myślami.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicator), to wskaźniki biznesowe służące do pomiaru wydajności i postępu w osiąganiu założonych przez przedsiębiorstwo celów. Głównym zadaniem KPI jest…

Czym jest współczynnik odrzuceń?

Współczynnik odrzuceń to jeden z najważniejszych wskaźników pozwalających ocenić kondycje strony. To odsetek użytkowników, którzy po wejściu na stronę opuszczają ją bez…

Czym jest domena internetowa?

Domena internetowa to inaczej adres internetowy, czyli unikalna nazwa strony, po której użytkownicy są w stanie wyszukać ją w internecie. Zarejestrowana domena jest niepowtarzalna i przypisana jedynie do…

Czym jest e-commerce?

E-commerce to w wolnym tłumaczeniu elektroniczna gospodarka, dotyczy wszelkiego rodzaju transakcji biznesowych, które są dokonywane przy użyciu sieci teleinformatycznych…

Czym jest Growth hacking?

Growth hacking to rodzaj strategii marketingowej, która opiera się na wykorzystywaniu niekonwencjonalnych i innowacyjnych technik, które napędzają szybki rozwój biznesu przy minimalnych nakładach finansowych…

Czym jest landing page?

Landing page, inaczej strona docelowa lub strona produktowa, to pojedyncza strona internetowa, zaprojektowana w taki sposób aby odwiedzający ją użytkownik wykonał jeden pożądany przez nas ruch…

E-mail marketing – czym jest i jak z niego korzystać?

E-mail marketing to rodzaj marketingu bezpośredniego, który polega na wykorzystaniu poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji…

Czym jest Cost per click (CPC)?

Cost per click, w skrócie CPC, czyli koszt uzyskania pojedynczego kliknięcia w reklamę, to jeden z najpopularniejszych modeli rozliczeniowych, dotyczący kampanii internetowych Pay per click. CPC należy do modelu efektywnościowego, czyli takiego gdzie…

Czym jest Cost per action (CPA)?

Cost per action czyli stosunek liczby oczekiwanych akcji do kosztów kampanii reklamowej. To model płatności zwany efektywnościowym, który pozwala płacić reklamodawcy tylko za określoną akcję podjętą przez potencjalnego klienta…

Czym jest Badanie rynku?

Badanie rynku to całość systematycznych działań mających na celu zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesach zachodzących na rynku…

Współczynnik konwersji i jego optymalizacja

Współczynnik konwersji to procent osób, które po wejściu na stronę wykonują oczekiwaną przez nas akcję, może to być dokonanie zakupu, wysłanie zapytania, zapisanie się do newslettera, ale także…

Architektura informacji w projektowaniu stron internetowych

Architektura informacji to sztuka projektowania i przechowywania informacji, tak by były one jak najbardziej zrozumiałe i łatwe do znalezienia. Na architekturę informacji składa się…